Νο1 PHOTO ALBUM
« διάφορα γλυπτά »
Ευδοκία Παπαγεωργίου


1

2

3

4

5

6

7

8
Νο1
«Χορεύτρια», ύψος 80εκ, 1970
Ευδοκία Παπαγεωργίου