Νο2 PHOTO ALBUM
« διάφορα γλυπτά »
Ευδοκία Παπαγεωργίου


1

2

3

4

5

6

7

8

9
Νο1
«Εναλλασσόμενο στοιχείο»,
ξύλο καθρέφτης, 100 Χ 0.70 Χ 0.50 m, 1991
Ευδοκία Παπαγεωργίου