Νο3 PHOTO ALBUM
« διάφορα γλυπτά »
Ευδοκία Παπαγεωργίου


1

2

3

4

5

6

7

8
Νο1
2000 ΙΙ. Βαμμένο μέταλλο καθρέφτης, ύψος 150εκ, 1998
Ευδοκία Παπαγεωργίου