Νο4 PHOTO ALBUM
« διάφορα γλυπτά »
Ευδοκία Παπαγεωργίου


1

2

3

4

5

6

7

8
Νο2
«Θεά Νίκη», Μάρμαρο 1998
Ευδοκία Παπαγεωργίου