Νο5 PHOTO ALBUM
« γυαλί, καθρέφτης , "Εκλάμψεις" »
Ευδοκία Παπαγεωργίου


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Νο1
«Εκλάμψεις – Ελλάδα»,
γυαλί καθρέφτης, 60 Χ 60 Χ 20εκ, 1983
Ευδοκία Παπαγεωργίου