Νο6 PHOTO ALBUM
« γυαλί, καθρέφτης, "Εκλάμψεις" »
Ευδοκία Παπαγεωργίου


1

2

3

4

5

6

7

8

9
Νο1
«Εκλάμψεις ΙΙ». γυαλί καθρέφτης, ύψος 45εκ, 1996
Ευδοκία Παπαγεωργίου