Φωτογραφίες του Ηπειρώτη Λογοτέχνη Τάσου Πορφύρη. "ΠΩΓΩΝΙ Έξω πόρτες σπιτιών"
img_00~1

IMG_0001-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

img_00~2

IMG_0002-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

img_00~3

IMG_0003-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

img_00~4

IMG_0004-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

imd474~1

IMG_0005-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

im5ab0~1

IMG_0006-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

imdd70~1

IMG_0007-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

im5374~1

IMG_0008-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

imdab0~1

IMG_0009-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

im5722~1

IMG_0010-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

imd603~1

IMG_0011-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

ime135~1

IMG_0012-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

imd3f2~1

IMG_0013-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

ime035~1

IMG_0014-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

imd4f2~1

IMG_0015-Πωγώνι, χωριό Άγιος Κοσμάς, έξω πόρτες σπιτιών χωριού.jpg

 

| 7/26/2010