Φωτογραφίες του Ηπειρώτη Λογοτέχνη Τάσου Πορφύρη. "Πωγώνι Βουνό Νεμέρτσκα"
img_00~1

IMG_0001-Πωγώνι, Η Νεμέρτσκα απ’ το Τσαΐρι.jpg

img_00~2

IMG_0002- Πωγώνι, Η κορυφή της Νεμέρτσκα με το σπιτάκι στον κόρφο της.jpg

img_00~3

IMG_0003- Πωγώνι, Η Νεμέρτσκα απ’ το δρόμο της Βήσσανης προς τον Άγιο Κοσμά.jpg

img_00~4

IMG_0004- Πωγώνι, Φάρ Ουέστ στην κορυφή της Νεμέρτσκα.jpg

im7506~1

IMG_0005- Πωγώνι, Νεμέρτσκα (κορυφή) «Κάποιος ξένος έρχεται να μας φωτογραφίσει».jpg

im3906~1

IMG_0006- Πωγώνι, Ο Στήβ στην κορυφή της Νεμέρτσκα.jpg

imf1df~1

IMG_0007- Πωγώνι, Νεμέρτσκα Ο Σωκράτης που μας έφτασε στην κορυφή με το Τζίπ και τον σκύλο του.jpg

imed0f~1

IMG_0008- Πωγώνι, Νεμέρτσκα. Το μονοπάτι προς την Βόρειο Ήπειρο.jpg

ime192~1

IMG_0009- Πωγώνι, Η κορφή της Νεμέρτσκας.jpg

 

| 7/26/2010