Φωτογραφίες του Ηπειρώτη Λογοτέχνη Τάσου Πορφύρη. "Τα Εικονίσματα του Χωριού"
1-16 | 17-28
img_00~1

IMG_0001- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

img_00~2

IMG_0002- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

img_00~3

IMG_0003- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου. Στον Αϊ Θόδωρο.jpg

img_00~4

IMG_0004- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

im5845~1

IMG_0005- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

im881c~1

IMG_0006- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου. Ο Αϊ Γιώργης (αναπαλαιωμένο).jpg

imb845~1

IMG_0007- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

ime8c5~1

IMG_0008- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου. Αϊ Σπυρίδωνας.jpg

imb2f0~1

IMG_0009- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου. «Του Καλογιάννη».jpg

im02e0~1

IMG_0010- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου. Του Γκατούλη.jpg

im19d4~1

IMG_0011- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

im4be4~1

IMG_0012- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

im7b95~1

IMG_0013- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

imca42~1

IMG_0014- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου. Του Παπαγιώργη.jpg

im58d4~1

IMG_0015- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

im0ce4~1

IMG_0016- Πωγώνι. Χωριό Άγιος Κοσμάς. Τα Εικονίσματα του Χωριού μου.jpg

 

| 7/26/2010