Φωτογραφίες του Ηπειρώτη Λογοτέχνη Τάσου Πορφύρη. "Ζαγόρι"
1-16 | 17-22
img_00~1

IMG_0001- Ζαγόρι. Χωριό Δίλοφο.jpg

img_00~2

IMG_0002- Ζαγόρι. Χωριό Δίλοφο.jpg

img_00~3

IMG_0003- Ζαγόρι. Χωριό Πάπιγγο. Εξώπορτα.jpg

img_00~4

IMG_0004- Ζαγόρι. Βουνό Πάπιγγο.jpg

im425e~1

IMG_0005- Ζαγόρι. Εικόνισμα. Πηγαίνοντας προς την Αρίστη.jpg

im1b53~1

IMG_0006- Ζαγόρι. Βουνό Πάπιγγο.jpg

im24d7~1

IMG_0007- Ζαγόρι. Πάπιγγο πριν την ανατολή ηλίου.jpg

im626c~1

IMG_0008- Ζαγόρι. Πάπιγγο ανατολή ηλίου.jpg

imcce9~1

IMG_0009- Ζαγόρι. Πάπιγγο.jpg

im1d31~1

IMG_0010- Ζαγόρι..jpg

im1d51~1

IMG_0011- Ζαγόρι..jpg

ime4bd~1

IMG_0012- Ζαγόρι. Χωριό Βίκου.jpg

im1d65~1

IMG_0013- Πωγώνι. Η Νεμέρτσκα απ’ το Αλώνι.jpg

ime95c~1

IMG_0014- Ζαγόρι. Χωριό Βίκου.jpg

ima1a7~1

IMG_0015- Ζαγόρι. Ρίζες πλατανιών πλάι στον Αώο.jpg

ima167~1

IMG_0016- Ζαγόρι. Ρίζες πλατανιών πλάι στον Αώο.jpg

 

| 7/26/2010