Φωτογραφίες του Ηπειρώτη Λογοτέχνη Τάσου Πορφύρη. "Επαρχία Κονίτσης"
1-16 | 17-18
img_00~1

IMG_0001-Επαρχία Κονίτσης. Μολυβδοσκέπαστη.jpg

img_00~2

IMG_0002-Επαρχία Κονίτσης. Κόνιτσα. «Ο γαλανομάτης Αώος».jpg

img_00~3

IMG_0003-Επαρχία Κονίτσης. «Κόνιτσα».jpg

img_00~4

IMG_0004-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Πυρσόγιαννη «καμπαναριό».jpg

im55e4~1

IMG_0005-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Πυρσόγιαννη «η εκκλησία».jpg

im43c9~1

IMG_0006-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Πυρσόγιαννη.jpg

im5c4c~1

IMG_0007-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Κλειδωνιά ή Λιτονιάβιστα ή Λιτονιάουστα ή Κλειδονιάουστα «εικονοπαγίδα».jpg

im6bdf~1

IMG_0008-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Κλειδωνιά ή Λιτονιάβιστα ή Λιτονιάουστα ή Κλειδονιάουστα Ρημαγμένο εσωτερικό.jpg

imddf3~1

IMG_0009-.JPG

ime459~1

IMG_0010-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Κλειδωνιά ή Λιτονιάβιστα ή Λιτονιάουστα ή Κλειδονιάουστα Αϊ Θανάσης.jpg

im4f5b~1

IMG_0011-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Κλειδωνιά ή Λιτονιάβιστα ή Λιτονιάουστα ή Κλειδονιάουστα Αϊ Θανάσης.jpg

im19d4~1

IMG_0012-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Κλειδωνιά ή Λιτονιάβιστα ή Λιτονιάουστα ή Κλειδονιάουστα Αϊ Θανάσης.jpg

im3978~1

IMG_0013-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Κλειδωνιά ή Λιτονιάβιστα ή Λιτονιάουστα ή Κλειδονιάουστα Αϊ Θανάσης.jpg

ima186~1

IMG_0014-Επαρχία Κονίτσης. Χωριό Κλειδωνιά ή Λιτονιάβιστα ή Λιτονιάουστα ή Κλειδονιάουστα Καμπαναριό Αϊ Θανάση.jpg

im443f~1

IMG_0015-Επαρχία Κονίτσης. Μολυβδοσκέπαστη «καμινάδες».jpg

imcb93~1

IMG_0016-Επαρχία Κονίτσης. Μολυβδοσκέπαστη «καμινάδες».jpg

 

| 7/26/2010