Φωτογραφίες του Ηπειρώτη Λογοτέχνη Τάσου Πορφύρη. "Λούρος και Γιάννενα"
img_00~1

IMG_0001-Ποταμός Λούρος Ρωμαϊκό Υδραγωγείο.jpg

img_00~2

IMG_0002-Ποταμός Λούρος Ρωμαϊκό Υδραγωγείο.jpg

img_00~3

IMG_0003-Γιάννενα δίδυμες καμινάδες.jpg

 

| 7/26/2010