Η Πρόσκληση της εκδήλωσης
για την παρουσίαση του βιβλίου
του καθηγητή Χρήστο Β. Μασσαλά
«Ίσως είναι και έτσι…»