Ο γιατρός Πέτρος Κόκκαλης στο Ανατολικό Βερολίνο (1955-1962)

   


Μετά την επιτυχή μεταμόσχευση κεφαλής σε σκύλο,
κατά την επίσκεψη Demichow στο Βερολίνο (13.1.1959)

◄πίσω στον Πέτρο Κόκκαλη