Ο γιατρός Πέτρος Κόκκαλης στο Ανατολικό Βερολίνο (1955-1962)

    


Η οικογένεια Κόκκαλη στο Βελιγράδι (πιθανόν 1949)

   πίσω στον Πέτρο Κόκκαλη