Ο γιατρός Πέτρος Κόκκαλης στο Ανατολικό Βερολίνο (1955-1962)

    


Από την κεντρική εκδήλωση στη Κρατική Όπερα του Βερολίνου (30.1.1949). (Από αριστερά προς τα δεξιά): 
Σικαβίτσας,  Υποστράτηγος Λάμπρος (Κανακαρίδης), Πέτρος Κόκκαλης,  Ernst Krüger (γεν. γραμματέας
της Επιτροπής Βοήθειας στη Δημοκρατική Ελλάδα),  Αντιστράτηγος Κικίτσας (Πρωτόπαππας).
Πίσω τους η χορωδία του FDJ.

   ◄πίσω στον Πέτρο Κόκκαλη