Ο γιατρός Πέτρος Κόκκαλης στο Ανατολικό Βερολίνο (1955-1962)

    


Το κτήριο της Ακαδημίας στις αρχές της δεκαετίας του '50

   πίσω στον Πέτρο Κόκκαλη