Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Ο πίνακας Η εκτέλεση του Μπελογιάννη του Peter de Francia