Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Η είδηση της εκτέλεσης του Μπελογιάννη στην εφημερίδα Neues Deutschland την 1.4.1952