Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Στην πλατεία Leninplatz του Βερολίνου ( 18.5.1952). Σε μια πανηγυρική εκδήλωση, μεταξύ των άλλων, δόθηκε και το όνομα Νίκος Μπελογιάννης σε έναν εκσκαφέα

Bundesarchiv Bild 183-14756-0006, Foto: Weiß, Günter, 18.5.1952