Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Ανάγλυφα στηλών του μνημείου του Buchenwald, 1958