Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Η γλυπτική του René Graetz

Stehende mit Blumen, 1957, 51 cm, Bronze

 
Stehende (Akt), 1957, 52 cm, Bronze

 
Stürzender Krieger II, 1968, 86 cm, Bronze

 
Upright Figur No 8, 1971, 104 cm, Kunststein

 
Upright Figur No 7, 1970, 86 cm, Gips