Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Έκθεση του γύψινου πρωτοτύπου στο Μουσείο της Περγάμου (2 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 1954)

Bundesarchiv Bild 183-25192-0002, Foto: Funck, Heinz, 22.6. 1954