Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Η είδηση των αποκαλυπτηρίων του μνημείου στη Neues Deutschland (1.5.1956)