Το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Βερολίνο. Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Το μνημείο με την αρχική διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου

Archiv der Hochschule für Ökonomie, Fotograf unbekannt