Σχεδιάγραμμα του στρατοπέδου Bergen-Belsen τον Σεπτέμβριο 1944
(πηγή: Alexandra-Eileen Wenck:  Zwischen Menschenhandel und »Endlösung«. 
Das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Σελίδα 434)

  Επιστροφή στο κείμενο εδώ      
(1)    «Στρατόπεδο αστεριού»: τομέας κράτησης των 74 θεσσαλονικιών Εβραίων

(2)    «Στρατόπεδο ουδετέρων»: τομέας κράτησης των «Σπανιόλων» Εβραίων

(3)    Ειδικό στρατόπεδο (Πολωνών)

(4)    Στρατόπεδο Ούγγρων (Εβραίων)

(5)    Στρατόπεδο (πολιτικών) κρατουμένων και «ανάπαυσης»

(6)    Στρατόπεδο αντίσκηνων (μέχρι 11/1944)

(7)    και (8) Νοσοκομείο αιχμαλώτων πολέμου (μέχρι 1/1945), παράρτημα του στρατοπ. Stalag XIB Fallingbostel στο Bergen-Belsen

 

(9)    Αποθήκες των SS (μέχρι 10/1944)