Η αίτηση απονομής χάριτος του Παναγιώτη Ζαχαριάδη


Το αποχαιρετιστήριο γράμμα του Γ. Φραγκόπουλου


Η καρτέλα του κρατούμενου Γεώργιου Φραγκόπουλου


Η καρτέλα του κρατούμενου Παναγιώτη Zαχαριάδη


Η καρτέλα του κρατούμενου Χαράλαμπου Βουρβούλια