Έκθεση κοσμήματος και μικρογλυπτικής: Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης 25-11-2012
1-16 | 17-32
--_251~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (1).JPG

--0171~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (2).JPG

--0571~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (3).JPG

--0971~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (4).JPG

--0d71~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (5).JPG

--0181~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (6).JPG

--0581~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (7).JPG

--0981~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (8).JPG

--0d81~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (9).JPG

--_251~2

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (10).JPG

--_251~3

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (11).JPG

--_251~4

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (12).JPG

--72e8~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (13).JPG

--72e6~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (14).JPG

--72e4~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (15).JPG

--72ea~1

Γιώργος Πολύζος-Βαγγέλης Πολύζος-Δημητράκης_25 11-2012 (16).JPG

 

| 30/11/2012