ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

Τα παρακάτω τρία αυτόγραφα τεκμήρια φιλοσοφικών έργων,
του Βησσαρίωνος Μακρή (†1699) και του αδελφού του Μιχαήλου Μακρή
(φωτογραφίες jpg ), είναι αντίγραφα των πρωτότυπων,
που μας απέστειλε ο συνεργάτης της ιστοσελίδας,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

 
  αριθμός επισκεπτών