Πλατεία Ιωαννίνων. Είσοδος Ελληνικού Στρατού. (Φεβρουάριος 1913)


  

Αεροφωτογραφίες (Μιχάλης Αράπογλου)