ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες


Εκδηλώσεις για τον Ευεργετισμό
  • Πανηπειρωτική ΣΕ αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί έκτακτα το Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας για το Ζάππειο στις 23-10-2019
    Ολόκληρη η εκδήλωση σε 23 βίντεο με την επιμέλεια του Ναπολέοντα Ροντογιάννη
    Μίλησαν: ο Πρόεδρος της ΠΣΕ Χρυσόστομος (Μάκης) Χήτος – Κιάμος, Καλογιάννης Σταύρος, Κώστας Αλεξίου, Ζώης Γιάννης, Δόσης Γιώργος, Ιωάννη Λώλος, Φούσας Αντώνης, Βασίλειος Ψαθάς, Κώστας Καψάλης, Γιάννης Σεντελές, Φώτης Βάββας, Μιχάλης Μαρτσέκης Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Δικηγόρος της Πανηπειρωτικής Σ.Ε., Σπύρος Ριζόπουλος, Παπαϊωάννου Βασίλης, Γκόνη Μαρίκα,  Γιώργος Τζομάκας, Ηλέκτρα Κίκη, Πέτρος Θανόπουλος, Ζηκόπουλος Κων/νος, Σωτήρης Κολιούσης, Γιάννης Νάκης, Γιάννης Σιούλας.

  • «Το Ζάππειο» Γράφει ο Χρήστος Α. Τούμπουρος «Πας Έλλην, χωρίς εξαίρεσιν, έχει το δικαίωμα να επαγρυπνήση εις την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης διαθήκης

  • ΠΣΕ αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί έκτακτα το Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας για το Ζάππειο στις 23-10-2019

 
  αριθμός επισκεπτών