ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες


Εκδηλώσεις για τον Ευεργετισμό
  • ΠΣΕ αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί έκτακτα το Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας για το Ζάππειο στις 23-10-2019

  • «Το Ζάππειο» Γράφει ο Χρήστος Α. Τούμπουρος «Πας Έλλην, χωρίς εξαίρεσιν, έχει το δικαίωμα να επαγρυπνήση εις την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης διαθήκης

 
 αριθμός επισκεπτών