Δερματάς Σταύρος

Την Πέμπτη 11-4-2013 και ώρα 16:00 έως 18:00,

στην εκπομπή ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη ΝΕΤ

ο Αντγος ε.α. Δερματάς Σταύρος

θα μιλήσει για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.


  Δερματάς Σταύρος

  

  

    

Θα αναφερθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στη δράση των εθελοντικών τμημάτων (Ηπειρωτών, Κρητών, Κυπρίων, Ελληνοαμερικανών, Γαριβαλδινών κ.α), στη δράση των γυναικών και ιδιαίτερα στις γυναίκες των Τσεριτσάνων, στην κατασκοπία και άλλες άγνωστες ιστορικές πτυχές.