ΠANEΠIΣTHMIO ΙΩANNINΩN                                    ETAIPEIA HΠEIPΩTIKΩN MEΛETΩN

   IΔPYMA MEΛETΩN IONIOY & AΔPIATIKOY XΩPOY              ΙΔPYMA IΩΣHΦ & EΣΘHP ΓKANH

υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δηµοκρατίας

  

Α' ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Ιστορία - Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913»

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου – Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Αίθουσα K. Κατσάρη» Ιωάννινα 2013


   

Ολόκληρο το πρόγραμμα σε pdf

Tιμητική Eπιτροπή:

Ο Iωαννίνων Θεόκλητος

Tριαντάφυλλος Aλμπάνης Πρύτανης Παν/μίου Iωαννίνων

Hλίας Θεοδωρίδης Γενικός Γραμματέας Aποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠεριφ.Hπείρου -Δυτ.Mακεδονίας

Aλέξανδρος Kαχριμάνης Περιφερειάρχης Hπείρου

Φίλιππας Φίλιος Δήμαρχος Iωαννίνων

Kωνσταντίνος Π. Bλάχος Πρόεδρος E.H.M. - I.M.I.A.X.

NαπολέωνMάργαρης Πρόεδρος Iδρύματος Iωσήφ & Eσθήρ Γκανή

Eπιστημονική Eπιτροπή:

XρύσαMαλτέζου Aκαδημαϊκός, Διευθύντρια του Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών & Mεταβυζαντινών Σπουδών της Bενετίας

Γεώργιος Πλουμίδης OμότιμοςKαθηγητής του Παν/μίου Iωαννίνων

Γεώργιος Παπαγεωργίου Kαθηγητής Nεώτερης Eλληνικής Iστορίας του Παν/μίου Iωαννίνων

Γεώργιος Σιορόκας τ. Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας του Παν/μίου Iωαννίνων

Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Kαθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων

Oργανωτική Eπιτροπή:

Γεώργιος Παπαγεωργίου Kαθηγητής Nεώτερης Eλληνικής Iστορίας του Παν/μίου Iωαννίνων

Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Kαθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων

Xρήστος Σταυράκος Eπίκ. Kαθηγητής Bυζαντινής Iστορίας Παν/μίου Iωαννίνων

Bαρβάρα Παπαδοπούλου Προϊσταμένη 8ης Eφορείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων

Hλίας Σκουλίδας Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας TEI Hπείρου