Νέα Υόρκη, 10.12.2012

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

θα στηρίζει τους νέους επιστήμονες  που θα τολμήσουν `να επιχειρήσουν΄

 

Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου,  πραγματοποίησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012 συναντήσεις συνεργασίας με τους Οικονομικούς και Εμπορικούς Ακολούθους του Ελληνικού Προξενείου στη Νέα Υόρκη και της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτων.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, θέλει να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Οδύσσειες Καινοτομίας 2012» και θα υποστηρίξει με τα δικά του μέσα την εξωστρέφεια των Ηπειρωτικών τεχνολογικών εταιρειών που προέκυψαν και που θα προκύψουν από την Πρωτοβουλία «Οδύσσειες Καινοτομίας».

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, οι νέοι επιστήμονες που τολμούν να κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα στις διεθνείς αγορές, χρήζουν πραγματικά ανάγκης, υποστήριξης και βοήθειας.

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

  


   Φωτογραφία: Ο κ. Δήμου με τον κ. Απόστολο Ντιγμπασάνη, προϊστάμενο Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Ν.Υ.