Φωτογραφίες από τον χορό του

Συλλόγου Ηπειρωτών Λακωνίας

''Οι Ζωσιμάδες''.

Η Λεβεντογέννα και Ζωογόνος Ήπειρος είναι παντού.

Και κρατάει ψηλά τις πατρογονικές παραδόσεις,

τον Ηπειρώτικο πολιτισμό και τις αρετές

της Ηπειρωτικής Ευποιίας.