Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου:  908/2011

ΘEMA:  

« Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για τον εορτασμό των εκατό
ετών από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (1913-2013) ».

 Ολόκληρη η απόφαση σε pdf     

       Α Π  Ο Σ Π Α Σ  Μ Α

 Από το Πρακτικό  34/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Σήμερα  την 30/11/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13.00  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος Τσακάλωφ»), ύστερα από την 55295/24-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε  στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους  Συμβούλους αυτού,  ( Άρθρο  65  του N. 3852 /2010  ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄ ), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

Ο κ. Δήμαρχος είναι παρών.

          Πριν από τη συζήτηση του θέματος  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών  Συμβούλων, ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

  1. Γιωτίτσας  Δημήτριος

Πρόεδρος

22. Βήκας  Βασίλειος

  2. Βλέτσας  Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

23. Κατηρτσίδης  Δημήτριος

  3. Κιτσούλης  Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος

24. Χρυσοστόμου  Ευθύμιος

  4. Τσίλη  Παρασκευή

»

   25. Γκόγκος  Κωνσταντίνος

  5. Θεμελής  Δημήτριος

»

26. Γκέκας  Κωνσταντίνος

  6. Μάντης  Νικόλαος

»

27. Γκόντας  Νικόλαος

  7. Μπέγκας  Θωμάς

»

28. Κοσμάς  Βασίλειος

  8. Μασσαλάς  Βασίλειος

»

29. Ριστάνης  Επαμεινώνδας

  9. Βίνης  Γεώργιος

»

30. Τσάγκας  Κωνσταντίνος

10. Νάστος  Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος

31. Μπουραντας  Φώτιος

11. Ελισάφ  Μωϋσής

                   »

32. Λαδόπουλος  Κωνσταντίνος

12. Τσουμάνης  Φίλιππος

                   »

33. Χήτος  Βασίλειος

13. Γκλίναβος  Θωμάς

                   »

34. Σίντος  Αχιλλέας

14. Παπαδιώτης  Γεώργιος

»

35. Μάντζιος  Στέφανος

15. Τσαμπαλάς  Βασίλειος

»

36. Λισγάρας  Γεώργιος

16. Σκοπούλης  Ιωάννης

»

37. Τζίμας  Λάμπρος

17. Δοβανάς  Ελευθέριος

»

38. Τασιούλας  Δημήτριος

18. Λώλης  Γεώργιος

»

39. Σκοπούλης  Στέφανος

19. Γκόλας  Νικόλαος

»

40. Μαντάς  Χρήστος

20. Παπαδόπουλος  Δημήτριος

»

 

21. Μανταλόβας  Αθανάσιος

»

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Ασημακοπούλου  Άννα.

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

          Πριν από τη συζήτηση του παραπάνω θέματος  είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Θωμάς Γκλίναβος, Δημήτριος Παπαδόπουλος και Νικόλαος  Γκόντας.

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γιωτίτσας  στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: « Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για τον εορτασμό των εκατό ετών από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (1913-2013) » δίνει το λόγο στον Δήμαρχο Φίλιππο Φίλιο, ο οποίος  εισηγείται το θέμα και μεταξύ άλλων λέει : Κύριοι Σύμβουλοι, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων, προτείνω στο σώμα δώσουμε ιδιαίτερη λαμπρότητα στα Ελευθέρια της πόλης. Για το σκοπό αυτό θέτω υπόψη σας τα κατωτέρω:

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προτείνονται οι κάτωθι:

-Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κύριος Κάρολος  Παπούλιας, ως Πρόεδρος

-Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων

-Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

-Περιφερειάρχης Ηπείρου

-Διοικητής 8ης Μηχανοποιημένης Μεραρχίας Πεζικού

-Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου

-Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, κ. Οικονόμου

-Πρόεδρος Π.Ε.Δ., κ. Παπαλέξης

-Πρώην Δήμαρχοι: κ. Αλέκος Σόφης, κ. Θεόδωρος Γεωργιάδης, κ. Χαρίλαος Τόλης, κ. Ελευθέριος Γκλίναβος, κ. Αναστάσιος Παπασταύρος, κ. Νικόλαος Γκόντας

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προτείνονται οι κάτωθι:

-Δήμαρχος

-Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων: κ.κ. Νικόλαος Γκόντας,  Δημήτριος Τασιούλας,  Χρήστος Μαντάς,  Στέφανος Σκοπούλης

-Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου

-Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

-Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Εκπρόσωπος ΤΕΙ Ηπείρου

-Πρόεδρος  ΕΗΜ

-Πρόεδρος Ιδρύματος  Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή

-Εκπρόσωπος Ιδρύματος Κωνσταντίνου Κατσάρη

-Εκπρόσωπος ΙΒ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων

-Εκπρόσωπος 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

-Εκπρόσωπος Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

-Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προτείνονται οι κάτωθι:

-Δήμαρχος, ως Πρόεδρος

-Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

-Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

-Υπηρεσιακοί παράγοντες

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Προτείνεται επταμελής επιτροπή με Πρόεδρο  τον Δήμαρχο, Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, υπηρεσιακούς παράγοντες και πρόσωπα από την κοινωνία που ορίζει επίσης ο Δήμαρχος.

 

Η Οργανωτική και η Εκτελεστική Επιτροπή μπορούν να συστήσουν ειδικές επιτροπές για τις διάφορες ενότητες εκδηλώσεων

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πρόεδρος κ. Ελισάφ:

-Συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης για ανταλλαγή εκδηλώσεων

Δ/ντρια κα Στρατσάνη:

-Στόχευση στα παιδιά του δημοτικού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία

 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Προϊσταμένη κα Εξάρχου:

-Συνεργασία με το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και διοργανώσεις διαγωνισμών για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

 

ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προϊστάμενος κ. Ζάχος:

- Διοργάνωση εκθέσεων με αναζήτηση συνεργατών σε ξένα μουσεία και ένταξή τους σε τουριστικά προγράμματα για προσέλκυση τουρισμού.

-Δημιουργία site στο internet (και ξενόγλωσσο) για όλες τις εκδηλώσεις.

Προϊσταμένη κα Κοτζαμποπούλου (Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Ερευνών):

-Δημιουργία on line έκθεσης για όσους επιθυμούν από το εσωτερικό ή το εξωτερικό να ανεβάζουν φωτογραφικό ή αρχειακό υλικό.

-Διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων που θα  ακολουθούν τη πορεία του απελευθερωτικού στρατού προς τα Γιάννινα.

-Ανάρτηση πανό σε διάφορα σημεία της πόλης που αναφέρονται σε ιστορικές προσωπικότητες των Ιωαννίνων.

 

8η ΕΦΟΡΕΙΑ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προϊσταμένη κα Παπαδοπούλου:

-Συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς για έκδοση λευκώματος για την αργυροχρυσοχοϊα.

-Πρόταση στην Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση του αρχείου των «αυθυβόλων» με διοργάνωση έκθεσής τους και έκδοσής τους.

-Συνεργασία με τη Μητρόπολη –Εθνική Τράπεζα - Ωνάσειο Ίδρυμα για έκδοση λευκώματος ζωγραφικής με τις αγιογραφίες της πόλης.

-Πραγματοποίηση συνεδρίου σε συνεργασία με την Ε.Η.Μ. με πρωτοτυπία ανακοινώσεων.

 

6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προϊστάμενος κ. Βλαχοστέργιος:

-Έκδοση λευκώματος για τα γεφύρια-νερόμυλοι (γεφύρι Μίσιου).

-Έκδοση με αρχιτεκτονικές και γενεαλογικές αναφορές για το αρχοντικό Μίσιου.

-Τρισδιάστατη παρουσίαση του αρχοντικού Πλακίδα για το 2013.

Σύσκεψη με Επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων

Πρόταση  κ. Νικολάου Γκόντα

-Να χρησιμοποιηθεί το προσωπικό  αρχείο κάποιων οικογενειών όπως π.χ. οικ.Ρούκα, οικ.Σπανού, οικ.Ζήκου, οικ.Κατσίκη, οικ.Παπασταύρου, οικ.Φαρμάκη, οικ.Μεσσαρέ, Μεραρχίας κλπ.

-Να σταλεί πρόσκληση σε Γιαννιώτες της Ν.Υόρκης

-Να γίνουν εκδηλώσεις στη Λεμεσό για μια εβδομάδα

-Να υπάρξει επετειακό λογότυπο (και στους φακέλους) το οποίο μπορεί και να δοθεί στο Πανεπιστήμιο ως θέμα για τους φοιτητές  της Σχολής Πλαστικών Τεχνών

-Εκδηλώσεις στην Πινακοθήκη

-Δημοπρασία για ανακατασκευή σπιτιού της Ισμήνης Τζαβέλλα

 

Προτεινόμενες εκδηλώσεις από φορείς-ιδιώτες:

1. Πρόταση Δημοτικής Πινακοθήκης : Έκδοση τριών λευκωμάτων (ζωγραφικής - Θάλειας Φλωρά- Καραβία,  γλυπτών πινακοθήκης, έργων  ζωγραφικής πινακοθήκης).

2. Πρόταση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , Ιδρύματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, ΕΗΜ και λοιπών φορέων: για συνδιοργάνωση  Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Ιστορία-Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913».

3. Πρόταση Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Μιχάλη Παντούλα: Υποβολή πρότασης προς τη Βουλή των Ελλήνων για διοργάνωση επετειακής –ιστορικής έκθεσης στον εκθεσιακό της χώρο με τίτλο: «ΗΠΕΙΡΟΣ -100 χρόνια ελεύθερου βίου».

4. Πρόταση Δημάρχου για έκθεση Μπαλάφα με το Μουσείο Μπενάκη καθώς και έκδοση αναμνηστικού γραμματόσημου και νομίσματος.

5. Πρόταση Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΠΨ Παν/μιου Ιωαννίνων κ. Κων/νου Πέτσιου για τριήμερο επιστημονικό συνέδριο.

6. Πρόταση Ναπολέοντα Ροντογιάννη για την Ιστορία της Ηπείρου μέσα από τη Λογοτεχνία.

7. Πρόταση Π.Ο.Α.Ε.Α.- Παράρτημα Ιωαννίνων: για ανέγερση μνημείου προς τιμήν των αγωνιστών ,Σ. Κωνσταντινίδη, Σ. Στατηρά, Ι. Γιάνναρη στο χώρο του ωρολογίου της κεντρικής πλατείας.

8. Πρόταση Χρήστου Τσέτση: Συμπλήρωση και ανατύπωση του βιβλίου του για τους διατελέσαντες Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ιωαννιτών.

9. Πρόταση Ξενοφώντα Δρόσου: Έκθεση με φωτογραφικό υλικό για τον εθελοντισμό (αιμοδοσία).

10.Λοιπές προτάσεις  που θα αξιολογηθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

 Επιστολή Δημάρχου στους κάτωθι φορείς για την ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος  με  διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων είτε από κοινού είτε μόνοι τους.

-Δήμαρχοι Πρωτευουσών Ηπείρου

-Δήμαρχο Ζηρού

-Δήμαρχοι Ν. Ιωαννίνων

-Διοικητή 8ης μεραρχίας

-Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Πρόεδρο Ισραηλιτικής Κοινότητας 

-Πρόεδρο Βουλής

-Υπουργό Εθνικής Άμυνας

-Πρόεδρο Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας κ.Οικονόμου

-Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

-Πρόεδρο ΕΛΤΑ

-Προϊσταμένη Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών

-Προϊστάμενο ΙΒ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων

-Προϊσταμένη 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

-Προϊστάμενο 6ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

-Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης

-Διευθυντή Μουσείου Μπενάκη

-Γενικό Γραμματέα της Ιστορικής Εθνικολογικής Εταιρείας

-Πρόεδρο Πινακοθήκης Αβέρωφ

-Ίδρυμα Ωνάση

-Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις

-Ίδρυμα Γκανή

-Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

-Πρόεδρο ΕΗΜ

-Γενικά Αρχεία του Κράτους

 

        Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να προβεί  σε έκφραση  γνώμης  και  στη λήψη απόφασης σύμφωνα με τη διατυπωθείσα εισήγηση.

        Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο 34 πρακτικό της 30-11-2011 συνεδρίασης από την οποία διαπιστώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την διατυπωθείσα εισήγηση του Δημάρχου. Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι:

·         Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τασιούλας δήλωσε ότι δίνει αρνητική ψήφο και αιτιολογώντας την ψήφο του ανέφερε ότι δεν θα συμμετέχει σε μία επιτροπή που θα ετοιμάσει πανάκριβες φιέστες.

·         Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέφανος Σκοπούλης δήλωσε ότι δίνει αρνητική ψήφο και αιτιολογώντας την ψήφο του ανέφερε ότι δεν θα συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη επιτροπή γιατί διαφωνούμε με τη φιλοσοφία που η άρχουσα τάξη και η Δημοτική Αρχή δίνει σ΄αυτές τις επετείους. Άλλη μορφή και άλλος τρόπος θα πρέπει να υπάρξει ούτως ώστε να τιμηθεί αυτή η επέτειος , όπως της αξίζει,  όπως δηλαδή θέλει ο Γιαννιώτικος λαός.

·          Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Μαντάς δήλωσε  ότι δίνει λευκή ψήφο.

·         με τη διατυπωθείσα συνολικά εισήγηση  τάχθηκαν  όλοι οι υπόλοιποι  παρόντες   Δημοτικοί Σύμβουλοι.                

        Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις  του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

          Μειοψηφούντων των  Δημοτικών  Συμβούλων κ.κ. Δημητρίου Τασιούλα, Στέφανου Σκοπούλη, οι οποίοι δήλωσαν ότι δίνουν αρνητική ψήφο  και με τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Μαντά ο οποίος δήλωσε ότι δίνει λευκή ψήφο,

       

Ø Εγκρίνει την πρόταση του κ. Δημάρχου, ήτοι:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προτείνονται οι κάτωθι:

-Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κύριος Κάρολος  Παπούλιας, ως Πρόεδρος

-Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων

-Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

-Περιφερειάρχης Ηπείρου

-Διοικητής 8ης Μηχανοποιημένης Μεραρχίας Πεζικού

-Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου

-Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, κ. Οικονόμου

-Πρόεδρος Π.Ε.Δ., κ. Παπαλέξης

-Πρώην Δήμαρχοι: κ. Αλέκος Σόφης, κ. Θεόδωρος Γεωργιάδης, κ. Χαρίλαος Τόλης, κ. Ελευθέριος Γκλίναβος, κ. Αναστάσιος Παπασταύρος, κ. Νικόλαος Γκόντας

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προτείνονται οι κάτωθι:

-Δήμαρχος

-Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων: κ.κ. Νικόλαος Γκόντας,  Δημήτριος Τασιούλας,  Χρήστος Μαντάς,  Στέφανος Σκοπούλης

-Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου

-Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

-Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Εκπρόσωπος ΤΕΙ Ηπείρου

-Πρόεδρος  ΕΗΜ

-Πρόεδρος Ιδρύματος  Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή

-Εκπρόσωπος Ιδρύματος Κωνσταντίνου Κατσάρη

-Εκπρόσωπος ΙΒ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων

-Εκπρόσωπος 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

-Εκπρόσωπος Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

-Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προτείνονται οι κάτωθι:

-Δήμαρχος, ως Πρόεδρος

-Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

-Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

-Υπηρεσιακοί παράγοντες

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Προτείνεται επταμελής επιτροπή με Πρόεδρο  τον Δήμαρχο, Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, υπηρεσιακούς παράγοντες και πρόσωπα από την κοινωνία που ορίζει επίσης ο Δήμαρχος.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πρόεδρος κ. Ελισάφ:

-Συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης για ανταλλαγή εκδηλώσεων

Δ/ντρια κα Στρατσάνη:

-Στόχευση στα παιδιά του δημοτικού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία

 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Προϊσταμένη κα Εξάρχου:

-Συνεργασία με το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και διοργανώσεις διαγωνισμών για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

 

ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προϊστάμενος κ. Ζάχος:

- Διοργάνωση εκθέσεων με αναζήτηση συνεργατών σε ξένα μουσεία και ένταξή τους σε τουριστικά προγράμματα για προσέλκυση τουρισμού.

-Δημιουργία site στο internet (και ξενόγλωσσο) για όλες τις εκδηλώσεις.

Προϊσταμένη κα Κοτζαμποπούλου (Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Ερευνών):

-Δημιουργία on line έκθεσης για όσους επιθυμούν από το εσωτερικό ή το εξωτερικό να ανεβάζουν φωτογραφικό ή αρχειακό υλικό.

-Διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων που θα  ακολουθούν τη πορεία του απελευθερωτικού στρατού προς τα Γιάννινα.

-Ανάρτηση πανό σε διάφορα σημεία της πόλης που αναφέρονται σε ιστορικές προσωπικότητες των Ιωαννίνων.

 

8η ΕΦΟΡΕΙΑ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προϊσταμένη κα Παπαδοπούλου:

-Συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς για έκδοση λευκώματος για την αργυροχρυσοχοϊα.

-Πρόταση στην Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση του αρχείου των «αυθυβόλων» με διοργάνωση έκθεσής τους και έκδοσής τους.

-Συνεργασία με τη Μητρόπολη –Εθνική Τράπεζα - Ωνάσειο Ίδρυμα για έκδοση λευκώματος ζωγραφικής με τις αγιογραφίες της πόλης.

-Πραγματοποίηση συνεδρίου σε συνεργασία με την Ε.Η.Μ. με πρωτοτυπία ανακοινώσεων.

 

6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προϊστάμενος κ. Βλαχοστέργιος:

-Έκδοση λευκώματος για τα γεφύρια-νερόμυλοι (γεφύρι Μίσιου).

-Έκδοση με αρχιτεκτονικές και γενεαλογικές αναφορές για το αρχοντικό Μίσιου.

-Τρισδιάστατη παρουσίαση του αρχοντικού Πλακίδα για το 2013.

Σύσκεψη με Επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων

Πρόταση  κ. Νικολάου Γκόντα

-Να χρησιμοποιηθεί το προσωπικό  αρχείο κάποιων οικογενειών όπως π.χ. οικ.Ρούκα, οικ.Σπανού, οικ.Ζήκου, οικ.Κατσίκη, οικ.Παπασταύρου, οικ.Φαρμάκη, οικ.Μεσσαρέ, Μεραρχίας κλπ.

-Να σταλεί πρόσκληση σε Γιαννιώτες της Ν.Υόρκης

-Να γίνουν εκδηλώσεις στη Λεμεσό για μια εβδομάδα

-Να υπάρξει επετειακό λογότυπο (και στους φακέλους) το οποίο μπορεί και να δοθεί στο Πανεπιστήμιο ως θέμα για τους φοιτητές  της Σχολής Πλαστικών Τεχνών

-Εκδηλώσεις στην Πινακοθήκη

-Δημοπρασία για ανακατασκευή σπιτιού της Ισμήνης Τζαβέλλα

 

Προτεινόμενες εκδηλώσεις από φορείς-ιδιώτες:

1. Πρόταση Δημοτικής Πινακοθήκης : Έκδοση τριών λευκωμάτων (ζωγραφικής - Θάλειας Φλωρά- Καραβία,  γλυπτών πινακοθήκης, έργων  ζωγραφικής πινακοθήκης).

2. Πρόταση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , Ιδρύματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, ΕΗΜ και λοιπών φορέων: για συνδιοργάνωση  Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Ιστορία-Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913».

3. Πρόταση Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Μιχάλη Παντούλα: Υποβολή πρότασης προς τη Βουλή των Ελλήνων για διοργάνωση επετειακής –ιστορικής έκθεσης στον εκθεσιακό της χώρο με τίτλο: «ΗΠΕΙΡΟΣ -100 χρόνια ελεύθερου βίου».

4. Πρόταση Δημάρχου για έκθεση Μπαλάφα με το Μουσείο Μπενάκη καθώς και έκδοση αναμνηστικού γραμματόσημου και νομίσματος.

5. Πρόταση Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΠΨ Παν/μιου Ιωαννίνων κ. Κων/νου Πέτσιου για τριήμερο επιστημονικό συνέδριο.

6. Πρόταση Ναπολέοντα Ροντογιάννη για την Ιστορία της Ηπείρου μέσα από τη Λογοτεχνία.

7. Πρόταση Π.Ο.Α.Ε.Α.- Παράρτημα Ιωαννίνων: για ανέγερση μνημείου προς τιμήν των αγωνιστών ,Σ. Κωνσταντινίδη, Σ. Στατηρά, Ι. Γιάνναρη στο χώρο του ωρολογίου της κεντρικής πλατείας.

8. Πρόταση Χρήστου Τσέτση: Συμπλήρωση και ανατύπωση του βιβλίου του για τους διατελέσαντες Δημάρχους  και Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ιωαννιτών.

9. Πρόταση Ξενοφώντα Δρόσου: Έκθεση με φωτογραφικό υλικό για τον εθελοντισμό (αιμοδοσία).

10.Λοιπές προτάσεις  που θα αξιολογηθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

 Επιστολή Δημάρχου στους κάτωθι φορείς για την ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος  με  διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων είτε από κοινού είτε μόνοι τους.

-Δήμαρχοι Πρωτευουσών Ηπείρου

-Δήμαρχο Ζηρού

-Δήμαρχοι Ν. Ιωαννίνων

-Διοικητή 8ης μεραρχίας

-Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Πρόεδρο Ισραηλιτικής Κοινότητας 

-Πρόεδρο Βουλής

-Υπουργό Εθνικής Άμυνας

-Πρόεδρο Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας κ.Οικονόμου

-Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

-Πρόεδρο ΕΛΤΑ

-Προϊσταμένη Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών

-Προϊστάμενο ΙΒ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων

-Προϊσταμένη 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

-Προϊστάμενο 6ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

-Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης

-Διευθυντή Μουσείου Μπενάκη

-Γενικό Γραμματέα της Ιστορικής Εθνικολογικής Εταιρείας

-Πρόεδρο Πινακοθήκης Αβέρωφ

-Ίδρυμα Ωνάση

-Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις

-Ίδρυμα Γκανή

-Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

-Πρόεδρο ΕΗΜ

-Γενικά Αρχεία του Κράτους

 

Ø   Εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  908/2011.

Aφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ακολουθούν υπογραφές)

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                            Ακριβές  Αντίγραφο

 

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ