Πολιτισμός Λογοτέχνες

Γιάννης Μότσιος

Β΄

 


Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί Τουρκιάς μολύβι

Άλογ’ Αράπη Γάλλου νους Τούρκου οδηγά μολύβι

Σπαθί Τουρκιάς, άτι Αραπιάς, νου Ιταλού και Γάλλου

Τουρκιά με δύναμη Αραπιά, με νου Ιταλοί και Γάλλοι

Ιταλού νους, άτι Αραπιάς, σπαθί Τουρκιάς μολύβι

Αχ! τ’ άλογο της Αραπιάς καλά χαλινωμένο

Άτι Αραπιάς, νους Ιταλού, σπαθί Τουρκιάς μολύβι

Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, Τούρκου σπαθί μολύβι

Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπ’ Άγγλου

    

      αριθμός επισκεπτών