Πολιτισμός

"μουσική"

ΙΔΡΥΜΑ  ΙΩΣΗΦ  ΚΑΙ  ΕΣΘΗΡ  ΓΚΑΝΗ

Συναυλία με το μουσικό σύνολο Maye

"ΛΟΓΙΑ  ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ"

ΕΡΓΑ ΡΩΜΙΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (18ος-20ος αιώνας)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ώρα 8.00 μμ 

Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος

Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας

   αριθμός επισκεπτών
       --