Πολιτισμός

λογοτέχνες

Βασιλική Ρόκου

 

Έτος γέννησης :   1946

Σπουδές:   Πτυχίο Φιλολογίας -τμήμα MNEΦ- Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Βασιλική Ρόκου

Διδακτορική διατριβή στη Λαογραφία

Σπουδές Εθνολογίας, Οικονομικής Ανθρωπολογίας, Οικονομικής Ιστορίας, Ιστορίας της Τουρκοκρατίας στην   Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρίσι.

Τίτλος:

Καθηγήτρια Λαογραφίας. στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

 

Ιστορική Ανθρωπολογία- Κοινωνική Ανθρωπολογία- Οικονομική Ανθρωπολογία- Οθωμανικές δομές και Παραδοσιακή Κοινωνία της Τουρκοκρατίας (Οικονομικές και κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες).

Α: α) Ο ορεινός χώρος: οι οικονομίες, οι κοινωνίες, ο πολιτισμός.

     β) Η οικογένεια στη μετάβασή της.         

Β: Η πόλη και ο βιοτεχνικός χαρακτήρας της. α) Ο βιοτεχνικός κόσμος και οι παραδοσιακές τεχνικές.

  

ΒΙΒΛΙΑ:

  • Ορεινές Κοινωνίες κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια. Το Μέτσοβο της κτηνοτροφίας από τον 17ο- έως τον 20ο αιώνα. Δδ.δ. 1983, εκδ. Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 2006

  • Παράδοση και Αισθητική, Κέντρο Ερευνών Παράδοσης και Πολιτισμού, Ιωάννινα 1994  

  • Υφαντική Οικιακή Βιοτεχνία. Μέτσοβο 18αι.-20 αι. Κέντρο Ερευνών Παράδοσης και Πολιτισμού, Αθήνα 1994

  • Τα Βυρσοδεψεία των Ιωαννίνων. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004

  • Παραδοσιακή Κοινωνία. Από τη μεγάλη συνέχεια στη μεγάλη διάρκεια.  εκδ. Ταξιδευτής 2005

  • Φορέματα από μετάξι. Εκδ. Εργαστήριο Προβιομηχανικής Τεχνολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2006

   αριθμός επισκεπτών
       --