Πολιτισμός

εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πολιτιστικός σύλλογος " Οι Φίλοι της Γκρέτσια Σαλεντίνα " και ο

Ελληνοϊταλικός Σύλλογος φιλίας Ιωαννίνων

διοργανώνουν εκδήλωση με ομιλητή

 

τον   Μιχάλη Χαραλαμπίδη

(Πολιτικό Επιστήμονα - Κοινωνιολόγο-Συγγραφέα)

με θέμα :

"  Η Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η  Τ Α   του  Β Η Σ Σ Α Ρ Ι Ω Ν Α  "

( Πόλεις -Περιφέρειες-Νέες Τεχνολογίες-Ελλάδα -Ιταλία-Ευρώπη.)

 

Την  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009  και ώρα 08,00 μ.μ.

στην αίθουσα της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών ( Ε.Η.Μ. )

Παρασκευοπούλου  4  - πάροδος οδού Αβέρωφ.

   αριθμός επισκεπτών
      --