Πολιτισμός

εκδηλώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πρόσκληση

 

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση

 

Μνήμη Παύλου Βρέλλη

 

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011 και

ώρα 20.00, στην "Αίθουσα Κ. Κατσάρη" του Μεγάρου της Ε.Η.Μ.

Για την προσωπικότητα και το έργο του εκλιπόντος θα μιλήσουν

οι γλύπτες Θόδωρος Παπαγιάννης και Κυριάκος Ρόκος.

 

 

Με τιμή                                                              

 

Ο Πρόεδρος                                                          

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΒΛΑΧΟΣ                                         

      

   

   

Μερικές φωτογραφίες του Καλλιτέχνη και Δασκάλου
όπως τις πήραμε από την ιστοσελίδα του Μουσείου

http://www.vrellis.gr  
  
   αριθμός επισκεπτών
       --