Πολιτισμός

"εκθέσεις"

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Μ Π Α Λ Τ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

"Γ υ ν α ί κ α,  φ ό ρ μ α  και  χ ρ ώ μ α"

Έκθεση: Χώρος Σύγχρονης Τέχνης «Α μ υ μ ώ ν η»

Συνέντευξη του Σταύρου Μπαλτογιάννη στην Άννα Δερέκα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο,
Γιάννενα 23 και 30.01.2010
εκπομπή: Αλκοόλ από μαύρα τριαντάφυλλα (Ηχητικό ντοκουμέντο)

     

Σημείωμα σύνταξης: περιμένετε να φορτώσει, (όταν το βελάκι γίνει άσπρο)

Σάββατο 23/01/2010 ώρα 7.00 – 8.00 μ.μ. Πρώτο μέρος της συνέντευξης

    

                                        

    

αριθμός επισκεπτών
    --