ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

  Πολιτισμός

Παραδοσιακές Τέχνες στην Ήπειρο

Βιβλιογραφία

Τριαντάφυλλος Σιούλης

 

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

 • Αλεξίου Γιώργος, Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ι. Ν. Παναγίας και Αγίου Μηνά Καστοριάς, Καστοριανή Βιβλιοθήκη, Σειρά: Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία, Εκδόσεις Καστοριανή Εστία, Καστοριά 1995.

 • Ανωνύμου, «Άγνωστα ονόματα ζωγράφων, ξυλογλυπτών, τεχνιτών και άλλων εξ επιγραφών μεταβυζαντινών εκκλησιών», ΕΕΒΣ, έτος Β΄, Αθήνα 1925.

 • Αρμολόι, «Ξυλογλύπτες και μαραγκοί», Τρίμηνη έκδοση με θέματα από την Πυρσόγιαννη και τα γύρω μαστοροχώρια, τευχ.7, σ.22-23 (1979;).

 • Αρμολόι, «Περί ταξιδιών και ονομάτων Μαραγκών», Ενημερωτικό φυλλάδιο που εκδίδει η Προοδευτική Ένωση Πυρσόγιαννης, Περίοδος Β΄, Τεύχος 1, Φθινόπωρο 1997.

 • Βαρβούνης Μανόλης «Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της Σάμου», Ανάτυπο από τις Σαμιακές Μελέτες, τόμος Δεύτερος (1995 – 1996), Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», Αθήνα 1996.

 • Βίττης Σ. Φώτης, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Αγ.Νικολάου Βλάστης», Μακεδονική Ζωή, τευχ.136, Αύγουστος 1977, σ.40-41.

 • Γκίκας Π. Γιάννης, «Ο Ξυλογλύπτης Ευάγγελος Μόσχος», Μακεδονική Ζωή, τευχ. 155, Απρίλιος 1979.

 • Ζάχος Αριστοτέλης, «Βυζαντινόν εν Ηπείρω Βημόθυρον», ΗΧ, Ιωάννινα 1928.

 • Καζανάκη Μαρία «Εκκλησιαστική Ξυλογλυπτική στο Χάνδακα το 17ο αι., Νοταριακά έγγραφα (1606-1642)», Θησαυρίσματα, Περιοδικόν του ΕΙΒΜΣ, Τόμος 11, Βενετία 1974.

 • Καλινδέρης Α. Μιχαήλ, Αι Συντεχνίαι και η Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας, Εκκλησιαστικαί Εκδόσεις Εθνικής Εκατονπεντηκονταετηρίδος, Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1973.

 • Καλοκύρης Κ. Δ., Άθως, Θέματα Αρχαιολογίας και Τέχνης, Εκδ. Οίκος Αστήρ, Αθήνα 1963.

 • Καλοκύρης Κων., «Το τέμπλον», ΘΗΕ, τομ. 11ος, Αθήνα 1967, σσ. 709-711.

 • Καλοκύρης Δ. Κωνσταντίνος, Το εγκάρσιο Λειτουργικό διάφραγμα (Jubé, Lettner, Pulpitum) μεγάλων ναών της Δύσεως, Η βυζαντινή επίδραση στην διαμόρφωσή του, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999.

 • Καλούσιος Γ. Δημήτριος, Μετσοβίτες ξυλογλύπτες στο νομό Τρικάλων (18ος, 19ος και 20ος αιώνας), Πρακτικά Α΄ Συν. Μετσοβίτικων Σπουδών, Μέτσοβο 28-30 Ιουνίου 1991, Αθήνα1993, 217-290.

 • Καμαρούλιας Δημήτρης, Τα Μοναστήρια της Ηπείρου, τομ. Α΄ και Β΄, Εκδόσεις Μπάτσας - Πλέσσας, Αθήνα 1996.

 • Κίστης Β. , «Το τέμπλο του μητροπολιτικού ναού Ιωαννίνων», ΗΗ, 1990.

 • Κουτελάκης Χαρ. Μ., Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Δωδεκανήσου μέχρι το 1700 (Διατριβή), Αθήνα – Γιάννινα 1986.

 • Μακρής Κ., «Ξυλογλυπτική», στον τόμο Νεοελληνική Χειροτεχνία, Αθήνα 1969.

 • Μακρή Κίτσου, Η Ξυλογλυπτική του Πηλίου, Τυπογραφείο Κίτσου Α. Μακρή, Βόλος 1958.

 • Μακρής Κ. Α., Η λαϊκή τέχνη του Πηλίου, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 1976.

 • Μακρής Κίτσος Α., Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1982.

 • Μοσχόπουλος Ν. Γεώργιος, «Αγιογράφοι –Ξυλογλύπτες – Αργυρογλύπτες 17ος – 19ος αι.», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τομ. 2, Αργοστόλι 1977.

 • Νικονάνος Νικόλαος, Ξυλόγλυπτα, Θησαυροί Αγίου Όρους, Θεσ/νικη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1997, σ.258-275.

 • Νομικός Θεοφάνης, «Από την παράδοση στη σύγχρονη ανάπτυξη της ξυλογλυπτικής», Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, έκδοση ΕΟΕΧ αριθμ.12/1973.

 • Ντυμπύ Ζωρζ, Τέχνη και Κοινωνία τον Μεσαίωνα, Μετάφραση Ελευθερία Ζέη, Ολκός / Μικρή Άρκτος, Αθήνα 2000.

 • Παπαγεωργίου Γ. Π., Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο αι. και τις αρχές του 20ου αι., (Διατριβή), ΙΜΙΑΧ, Β' εκδ., Ιωάννινα 1988.

 • Παπαζήσης Τρ. Δ., «Μετσοβίτες ταλιαδόροι», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, Μέτσοβο 9-11 Σεπτεμβρίου 1994, Εξωραϊστικός Σύλλογος Μετσόβου, Αθήνα 1997, σ. 41-154.

 • Παπατσιούμας Ιωάννης, «Οι ξυλογλύπτες της Ανασελίτσας», περιοδ. Μακεδονική Ζωή, τευχ. 236, Ιανουάριος 1986.

 • Πλάτανου Βασίλη, «Η Μετσοβίτικη λαϊκή ξυλογλυπτική τέχνη», Ηώς, έτος 4, αρ. 51 (10), (1961).

 • Πλατάρη – Τζίμα Γ., «Διορθώσεις στη Χατζημιχάλη», Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, Μέτσοβο 29-31 Αυγούστου 1997, επιμέλεια Τριαντάφυλλος Δ. Παπαζήσης, Αθήνα 2000, σ.335-443.

 • Πλατάρης – Τζίμας Γ., «Τέμπλα Εκκλησιών της Ρούμελης του 19ου αιώνα φτιαγμένα από Μετσοβίτες Ταλιαδόρους», Εισηγήσεις Συνεδρίου, Ελληνικού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών Παντείου Παν/μιου, Η Ευρυτανία κατά τους Επαναστατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους, 170 χρόνια από το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, Επιστημονική Βιβλιοθήκη ΕΚΠΕ, Αθήνα 1995.

 • Πλατάρης Γ., Το Σημειωματάρι ενός Μετσοβίτη 1871 – 1943, Αθήνα 1972.

 • Πλατάρης Γ., «Η Μετσοβίτικη ξυλογλυπτική», περ. Φύσις και Ζωή, τ. Γ΄, τευχ. 9 (1972– 73).

 • Πολυμέρου-Καμηλάκη Αικατερίνη, «Οι ξυλογλύπτες του Τουρνόβου της Κόνιτσας», ΕΚΕΕΛ, τομ. ΚΕ΄, (έτη 1977-1980), Αθήνα 1981.

 • Ποταμιάνου Μ., «Τέμπλο ι. Ναού Μεταμορφώσεως Άρτης», ΑΔ 29, (1973-74), Χρον. Β2, 1979.

 • Σαλαμάγκας Δημ., «Τα ισνάφια και τα επαγγέλματα επι Τουρκοκρατίας στα Γιάννινα», ΗΕ, τ. Η΄, 1959.

 • Σιούλης Α. Τριαντάφυλλος, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού ναού Αγίας Παρασκευής Μετσόβου», ΗΧ, τόμος 32, Ιωάννινα 1997.

 • Σιούλης Α. Τριαντάφυλλος, «Οι παραστάσεις των λυπηρών των τέμπλων και η εξέλιξή τους», ΒΕΛΛΑ, Επιστημονική Επετηρίδα, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων, Βελλά Ιωαννίνων 2001, σ.229-240.

 • Σιούλης Τριαντάφυλλος, «Το πρωτότυπο και μοναδικό τέμπλο του ναού της Μονής Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (Λεσινίτσας) Ζαγορίου», Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 36, Ιωάννινα 2002, (σ.75-91).

 • Σιούλης Τριαντάφυλλος, «Ηπειρώτες ξυλογλύπτες και Μακεδονική ξυλογλυπτική», ΗΧ, τ. 35, Ιωάννινα 2001, σ.221-257.

 • Σιούλης Α. Τριαντάφυλλος, Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των εκκλησιών στον Ηπειρωτικό χώρο κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο και οι τεχνίτες του ξύλου, Ιωάννινα 2002 (Διδακτορική διατριβή).

 • Σκαφιδάς Β., «Ιστορία του Μετσόβου», ΗΕ, έτος ΙΑ΄, τεύχος 117ον , Ιωάννινα, Ιανουάριος 1962.

 • Σούρλας Ευρ., «Η Ξυλογλυπτική τέχνη στην Επαρχία Κονίτσης», ΗΕ, Έτος Η΄, τ. 57ον 1957.

 • Σοφιανός Ζ. Δημ., «Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα των Μετεωρικών Μονών Μεγάλου Μετεώρου (1791) και Αγίου Στεφάνου (1814), έργα Μετσοβιτών Μαστόρων», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, Αθήνα 1993, σ. 173-215.

 • Σταμέλος Δημήτρης, Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1993.

 • Σταμέλος Δημήτρης, Το τέμπλο του Άη –Νικόλα στο Γαλαξείδι κι ο τεχνίτης του, Ιστορική και Αισθητική Μελέτη, Αθήνα 1973.

 • Τσαπαρλής Ευστρ., Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου- α΄ ημισ. 18ου αι., (Διατριβή), Αθήνα 1980.

 • Τσαπαρλής Ευστρ., «Τρεις Μεταβυζαντινοί ξυλόγλυπτοι άμβωνες από την Ήπειρο», Παρνασσός, 20 (1978).

 • Τσαπαρλής Ευστρ., «Το Βυζαντινόν Τέμπλον, Ιστορική Επισκόπησις», Θεολογία, τ. 47, Ιανουάριος – Μάρτιος 1976, τευχ.1, Εν Αθήναις 1976, σ.908-923.

 • Τσαπαρλής Ευστρ., «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Ήπειρο κατά το Β΄ μισό του 18ου αιώνα», Αντίφωνον, αφιέρωμα στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994.

 • Ευστρ. Τσαπαρλής, Το τέμπλο της Αγίας Σοφίας Άρτας, Έκδοση Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Ο Σκουφάς», Άρτα 1986.

 • Τσολακίδης Αντώνης, Η τεχνική της ξυλογλυπτικής, Κιλκίς 1998.

 • Φαλτάιτς Κ., «Λοτόμοι, Ταλιαδόροι, Βαγενάδες: Οι Πλανόδιοι τεχνίτες του Ξύλου», περ. Ελληνικά Γράμματα, 16 Αυγούστου 1928γ΄, σ.181-84.

 • Φαράντος Δημ. Χαραλ., «Ξυλόγλυπτα τέμπλα στην κεντρική και νότια Εύβοια», Μέρος Α΄, Ανάτυπο από το Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 30/1992-1993, Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήνα 1994.

 • Φλωράκης Ε. Αλέκος, Μαρμάρινα λαϊκά τέμπλα της Τήνου, εκδόσεις Τήνος, 1996.

 • Χατζημιχάλη Αγγελική, «Ηπειρωτική Λαϊκή Τέχνη», Ε΄ έτος, ΗΧ, Εν Ιωαννίνοις 1930.

 • Χατζημιχάλη Αγγ., «Λαϊκή Αρχιτεκτονική και Τέχνη», Περίληψη ομιλίας στον Κύκλο Τεχνικών την 29-5-42, δημοσιευμένη στο Δελτίο του Κύκλου αυτού, αριθ.28.

 • Χατζημιχάλη Αγγελική, «Οι συντεχνίες και τα ισνάφια», Ανάτυπον από την ΕΑΣΒΣ, Τόμος Β΄1949-1950, Αθήνα 1950.

 • Χατζημιχάλη Αγγελική, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, Πυρσός Α.Ε., Αθήναι 1931.

 • Χατζημιχάλη Αγγ., «Η ελληνική λαϊκή τέχνη», Ανθολογία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, Η κατοικία στην Ελλάδα από το 15ο στον 20ο αιώνα, Αθήνα 1981, σ.38-39.

 • Χρηστίδης Βύρων, Η Αρχιτεκτονική του χωριού Κουκούλι Ζαγορίου, τομ. Α και Β, (Διδακτορική Διατριβή), Αθήνα1994.

 • Brehier L. La Sculpture et les Arts Mineurs Byzantins, Paris 1936.

 • Cornacov Dimitar Macedonian wood - carving, second edition, Skopje 1994.

 • Gergova Ivanka, Early Bulgarian iconostases 16th–18th century, Sofia 1993.

 • Hadjimihali Angheliki, La sculpture sur bois, Collection de“LΆ Hellénisme Contemporain” Serie LΆ Art populaire de la Grece, II, Athens 1950.

 • Konstantinowits I., Ikonostasis, Lemperg 1939.

 • Lasareff V., «Trois Fragments D' Epistules Peintes et le Templon Byzantin», ΔΧΑΕ, ΠΕΡ. Δ΄, τ. 4, 1964-65, σ. 175 κ. εξ.

 • Ljubinkovic-Corovic M., Les Bois Sculptes du Moyen Age dans les Régions Orientales de la Yougoslavie, Beograd 1965.

 • Triantafyllos Sioulis, “Wood-carved iconostasia in churches and Katholika of southern provinces of Orthodox Church of Albania”, International Symposium “2000 Years of Christian art and Culture in Albania”, Tirana 16, 17, 18 November 2000, Organizer the Orthodox Autocephalous Church of Albania, in honor of the jubilee celebration Christianity's 2000 years.

    

      αριθμός επισκεπτών
    
--