ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ (1814-1892) Κωνσταντίνος Ζάππας

ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

   Ο Κωνσταντίνος Ζάππας γεννήθηκε το 1814 στο Λάμποβο της Β.Ηπείρου. Έμεινε άγαμος όπως και ο θειος του Ευάγγελος.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

   Πέρασε τα νεανικά του χρόνια στο χωριό και περί το 1835 εκλήθη υπό του θείου του Ευαγγέλου στη Βλαχιά, όπου έμεινε βοηθός και συνεργάτης του.

ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ:

   Ανέγερση στην Αθήνα του κτιρίου των Ολυμπίων και των Ζαππείων Παρθεναγωγείων στην Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Επίσης ανέγερση πλήθους σχολείων, εκκλησιών και ιδρυμάτων κοινής ωφελείας ειδικά στον τόπο καταγωγής του αλλά και σε όλη την Ήπειρο. Υφαντική σχολή στο χωριό του και Γεωργική σχολή στη Θεσσαλία. Κληροδότησε στο Ελληνικό Δημόσιο απέραντες εκτάσεις στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες.

ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΑΠΠΑ, Κ. ΖΑΠΠΑ


PHOTO από τα ευεργετήματα

γραμματόσημο Κωνσταντίνος Ζάππας

 
  (1870) Μέγαρο Ολυμπίων - Ζάππειο
ευεργέτες Ευάγγελος και Κωνσταντίνος Ζάππας (ανέγερση)

 
  (1870) Μέγαρο Ολυμπίων - Ζάππειο (εσωτερικό)
ευεργέτες Ευάγγελος και Κωνσταντίνος Ζάππας (ανέγερση)


 

   

 
  αριθμός επισκεπτών