ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες


ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΔΕΛΦΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

     Οι Αδελφοί Ζωσιμάδες εκτός από τα σχολεία που ίδρυσαν, τις εκκλησίες που ενίσχυσαν ή ανήγειραν, την πληθώρα των βιβλίων που εξέδωσαν, τη δωρεά της συλλογής αρχαίων νομισμάτων που αποτέλεσε τη βάση του Νομισματικού Μουσείου, χρηματοδότησαν μέσω της μυστικής οργάνωσης της Φιλικής Εταιρείας, τις ανάγκες του Αγώνα για Απελευθέρωση.
    Στην προσπάθειά μας να σας ενημερώσουμε για τη ζωή και τη δράση των αδελφών Ζωσιμάδων, παραθέτουμε κείμενα σχετικά με τη δράση της Φιλικής Εταιρείας, όπου αναφέρεται και το όνομά τους.
    Τα κείμενα προέρχονται από την έκδοση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος: Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου, Αθήνα, 1997-2002, τόμοι 3.

 1. Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν Γενικός Γραμματέας τής Ιστορικής & Εθνολογική Εταιρείας τής Ελλάδος
  ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


 2. ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ
  Το κρυπτογραφικό λεξικό της Φιλικής Εταιρείας

  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1818 * αρ. εγγρ. 1818-11α


 3. ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1820 *αρ. εγγρ. 1820/49


 4. ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1820 *αρ. εγγρ. 1820/58


 5. ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821 * αρ. εγγρ. 1821/162


    Μια άλλη ιστορική πηγή από την οποία αντλούμε ανάλογες πληροφορίες για την προσφορά χρημάτων από τους Ζωσιμάδες για τους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας, είναι ο «Κώδιξ των συνδρομητών της εν Σπάρτη Ελληνικής Σχολής» που απόκειται στο Αρχείο Εγγράφων του Μουσείου Μπενάκη, αρχείο 1, Συλλογή Γεωργίου Λαδά.
    Τον κώδικα μελέτησε και δημοσίευσε ο Σπ. Δημητρακόπουλος στα «Πρακτικά του Β΄Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών»
αριθμός επισκεπτών