ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες


Νομίσματα και Νομισματική

Στην έκδοση του ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Υπουργείου Πολιτισμού,
"ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ"
Διαβάζουμε τα παρακάτω, για τους Ζωσιμάδες


 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται μόνον τα νομίσματα της συλλογής. (15.000 περίπου)

Τα μετάλλια υπάρχουν σε άλλον πίνακα.


Α/Α του  Σάκου

Η Προέλευση των Νομισμάτων

 

Είδος

Παραλήφθησαν τα εξής:

Παρέμειναν τα εξής:

1

Αρχαία βασιλέων Μακεδονίας, Αλεξάνδρου, Φιλίππου και Λυσιμάχου

νομίσματα

αργυρά

298

100

Ρώμης

νομίσματα

χάλκινα

1.613

 

Κορίνθου

νομίσματα

αργυρό

1

 

2

Ελληνικά

νομίσματα

χρυσά

73

17

Ρωμαίων Αυτοκρατόρων

 

χρυσά

47

3

Κωνσταντινουπόλεως

 

χρυσά

110

3

Αρχαία Ελληνικά

νομίσματα

αργυρά

773

309

Αυτοκρατόρων Ρώμης

νομίσματα

χάλκινα

825

 

3

Βασιλέων Αιγύπτου

νομίσματα

αργυρά

26

9

Συρίας

νομίσματα

αργυρά

27

13

Πάρθων βασιλέων

νομίσματα

αργυρά

112

4

Εβραϊκά (βασιλέως Ιόβα)

νομίσματα

αργυρά

1

20

Αυτοκρατόρων Ρώμης

νομίσματα

χάλκινα

1.528

 

4

Αυτοκρατόρων Ρώμης

νομίσματα

αργυρά

1.291

849

Αυτοκρατόρων Ρώμης

νομίσματα

χάλκινα

1.080

 

5

Οικογενειών Ρώμης

νομίσματα

αργυρά

751

377

Μακεδόνων, Αιγύπτου, Συρίας, Εβραϊκά και Πάρθων

 

χάλκινα

267

 

6

Αυτοκρατόρων Ρώμης

νομίσματα

χάλκινα

2.038

 

7

Ρωμαίων

νομίσματα

χάλκινα

924

 

Μέγα Αλεξάνδρου

μετάλλιο

 

1

 

Ιφιγένειας Αγαμέμνονος

μετάλλιο (;)

 

1

 

 

κερμάτια

 

1

 

12

Ασιατικά

νομίσματα

αργυρά

29

141

Ασιατικά

νομίσματα

χάλκινα

 

50

Ασιατικά Κίνας

νομίσματα

χάλκινα

 

12

13

 

νομίσματα

αργυρά

122

11

Βυζαντινά

νομίσματα

χάλκινα

345

 

19

Ελληνικά, Ρωμαϊκά, Βυζαντινά

νομίσματα

αργυρά

171

130

Ρώσικα

νομίσματα

αργυρά

 

583

Ελληνικά, Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Ρώσικα

νομίσματα

χάλκινα

2

 

σύνολον

 

 

 

12.457

2.631

 

 

 

 

σύνολον:   
15.088        

αριθμός επισκεπτών