ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

«ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ 2006» και «ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ»

"επιστολές προς το Σύλλογο για την έκθεση"


η επιστολή του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
και μέλους του Συλλόγου, Κου Σταύρου Καλογιάννηη επιστολή του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ηπείρου Κου Δημητρίου Πανοζάχου 
  αριθμός επισκεπτών