• Απελευθέρωσης Ιωαννίνων 21 Φεβρουαρίου 1913

  Εορτασμός Απελευθέρωσης Ιωαννίνων 21 Φεβρουαρίου 2011

  Φωτογραφίες από τις ημέρες της απελευθέρωσης.
  Από το αρχείο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (εφημερίδες της εποχής)
  και της  (γιαννιώτισσας) Ιφιγένειας Χριστιάς Μπάη   
          αριθμός επισκεπτών