•  

  Δήμος Ιωαννιτών

  Πληροφορική - Νέες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες

  2011-2014

   

  Α. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου

  Ο Δήμος Ιωαννίνων από το 2011 μέχρι και σήμερα εγκατέστησε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε περισσότερα από 100 κτίρια του Δήμου. Σε πολλά κτίρια υπήρχε εξοπλισμός ο οποίος κατέστει λειτουργικός με ενέργειες της Δημοτικής αρχής σε ένα ενοποιημένο δίκτυο. Το παρόν κειμένου αφορά μία περιγραφή σε νέες υπηρεσίες και νέες δομές που υποστηρίζονται λειτουργικά και τεχνολογικά από το Δήμο Ιωαννίτων ενώ δεν αφορά:  τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης πολιτών WIFI (στα οποία έχει γίνει αναφορά αρκετές φορές). Ο Δήμος Ιωαννίνων εκτός από τις δικές του υπηρεσίες, τα δικά του κτίρια, τα 40 αγροτικά ιατρεία τού, το Πνευματικό Κέντρο, το ΔΗΠΕΘΙ, την Πινακοθήκη, τις δημορικές/τοπικές κοινότητες, τα κτίρια της ΔΕΥΑΙ στο λεκανοπέδιο και τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία ευρυζωνικές υπηρεσίες στους επόμενους φορείς της πόλης σε συνεργασία με πολλούς ανθρώπους των φορέων αλλά και ιδιώτες:

   

  1. Βυζαντινό Μουσείο (8η ΕΒΑ)
  2. ΕΑΝΚΙ
  3. ΕΛΕΠΑΠ
  4. Γαλακτοκομική Σχολή (όλοι οι οικότροφοι εχουν πρόσβαση στο δίκτυο σε μία περιοχή ππυ δεν καλυπτόταν από ιδιωτικό πάροχο και έπρεπε να μειώσει και τα λειτουργικά έξοδα)
  5. Δικαστικό Μέγαρο
  6. Καμπέρειο Θέατρο
  7. ΚΕΠΑΒΙ
  8. Παλαιά Σφαγεία
  9. Αρχεία του Κράτους
  10. Ριζάρειος Πολιτεία
  11. Κτηματολογίο Α.Ε.
  12. Γραφείο Ισότηττας (Ριζάρειο)
  13. Λαογραφικό Μουσείο
  14. Γραφεία Μητρόπολης
  15. Πανηπειρωτικό Στάδιο
  16. Γήπεδο Ζωσιμάδων
  17. Πολιτιστικό Σύλλογος Ζαγορίου
  18. Ελληνικό - Μουσείο «Παπαγιάννη»
  19. Αίθουσα Εκδηλώσεων Ακαδημίας

   

  Ο στόχος δεν ήταν η μείωση των τελών σύνδεσης από τους παραπάνω φορείς αλλά να μπορούν να απολαμβάνουν και να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλες τις δομές τους μέσω δικτύων υψηλής ταχύητητας και με συγκεκριμένες προσβάσεις σε εφαρμογές του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πολλοί από τους παραπάνω φορείς έκανες πολλές φορές ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων και οποιαδήποτε στιγμή είναι πλέον σε θέση να παρέχουν και να απολαμβάνουν οποιαδήποτε τεχνολογική υπηρεσία και εφαρμογή.

   

  Συνολικά πραγματοποιήθηκε έργο πολλών δεκάδων νέων εγκαταστάσεων και προγραμματισμού συστημάτων ενεργού εξοπλισμού (πάνω από 100). Επιπλέον ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο κρατικό πρόγραμμα επιπλέον εγκατάστασης 20 ασύρματων σημείων πρόσβασης για τους πολίτες.

   

   

  Β. Εφαρμογές και Πληροφοριακά Συστήματα.

  1. Διατηρήθηκε και επεκταθηκε η λειτουργικότητα σε εφαρμογές της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής:

  1. Ηλεκτρονικά Αιτήματα Πολιτών: εδώ έγιναν και λειτουργικές παρεμβάσεις για καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Τα αιτήματα δρομολογούνται σε κάθε υπηρεσία ανάλογα με τον τύπο αιτήματος και ο πολίτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά.
  2. Ψηφιοποίηση Αρχειακού Υλικού – Ιστορικό Αρχέιο.
  3. «Γιάννενα Σύγχρονη Δημιουργία.»

   

   

  2. Εγκαταστάθηκαν τα επόμενα νέα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες:

  1. Δημιουργήθηκε κέντρο Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών σε συγκεκριμένο χώρο το οποίο διασυνδέει σε επίπεδο εφαρμογών και παρέχει υπηρεσίες σε 200 κτίρια του Δήμου. Αποτελείται από εξειδικευμένα τεχνολογικά συστήματα αντιγράφων ασφαλείας, καταγραφής και αποθήκευσης. 
  2. Εγκαταστάθηκε σύστημα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης όλων των αναρτήσεων και Διαχείρισης εγγράφων του Δήμου (Δελτία Τύπου, Προκυρήξεις, Αποφάσεις Επιτροπών) με ανοιχτό λογισμικό. Δώθηκε πρόσβαση στο σύστημα και σε τρίτους φορείς ώστε να κάνουν μόνοι τις αναρτήσεις τους στον ιστοχώρο του Δήμου. Υποστηρίζει αρχειοθέτηση και παράγει μετρήσιμα στοιχεία.
  3. Εγκαταστάθηκε Πληροφοριακό Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών για όλο το λεκανοπέδιο το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος αυτόματα ώστε να εξυπηρετεί το ΤΑΠ.
  4. Εγκαταστάθηκε Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης προσωπικού του Δήμου.
  5. Εγκαταστάθηκε Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης και αυτόματων αναρτήσεων στην Διαύγεια.
  6. Εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης Οχημάτων και Καυσίμων.
  7. Εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης αποθήκης το οποίο ενημερώνει αυτόματα το διπλογραφικό σύστημα του Δήμου.
  8. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου στο λεκανοπέδιο υποστηρίζονται από Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.
  9. Διαβαθμίστηκαν όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των υπαλλήλων των υπηρεσιών για πρόσβαση σε συγκεκριμένα υποσυστήματα.
  10. Τα συστήματα οικονομικών υπηρεσιών αποστέλλουν αυτόματα κάθε μήνα στοιχεία στα αρμόδια υπουργεία.
  11. Ο Δήμος Ιωαννιτών διασυνδέθηκε στο Εθνικό Ληξιαρχείο.
  12. Ο Δήμος Ιωαννιτών εκτελεί πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ενώ έχει εγκατασταθεί και εφαρμογή διαχείρισης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  13. Ο Δήμος Ιωαννίτων εγκατέστησε εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.
  14. Εγκαταστάθηκε εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού για τον τηλεφωνικό κατάλογο του Δήμου και των Υπηρεσιών μαζί με προβολή χάρτη πρόσβασης όπου απαιτείται.
  15. Εγκαταστάθηκε τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτού λογισμικού τεχνολογίας SIP το οποίο μπορεί να διασυνδέσει σε πολλαπλά επίπεδα φωνή και βίντεο μεταξύ λολων των υπηρεσιών του δήμου αλλά και άλλων δήμων – υπηρεσιών.
  16. Εγκατάστάθηκαν για πρώτη φορά τεχνολογία τηλεφωνίας Internet (IP) στον Δήμο.
  17. Σύντομα αναμένεται η έναρξη προγράμματος αποτύπωσης και καταγραφής δεδομένων σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.
  18. Σύντομα αναμενεται η έναρξη προγράμματος διαχείρισης απορριματοφόρων με τεχνολογία GPS και ζυγιστική παρακολούθηση στους κάδους.

   

  Όλοι οι πολίτες μπορούν να στέλνουν τα αιτήματα τους ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή (κινητό, υπολογιστή κλπ) στις υπηρεσίες του Δήμου. Μέσω όλων των ΚΕΠ του Δήμου Ιωαννιτών οι πολίτες μπορούν να πιστοποιούνται και να αποκτούν κωδικό ώστε να λαμβάνουν δημόσια και δημοτικά έγγραφα στον υπολογιστή τους.

   

  Μπορεί να ξαναγίνει μία αναφορά στο ότι ο Δήμος Ιωννιτών έχει διασυνδέσει μοναδικά σε όλη την Ελλάδα τόσουν πολλούς δημόσιους φορείς της πόλης (περιφέρειες, πανεπιστήμιο, νοσοκομεία, πυροσβεστική κλπ) σε δίκτυο gigabit (50 φορές πιο γρήγορα από το παρελθόν) και είναι ιδιοκτήτης αυτού του δικτύου με όση ευθύνη συνεπάγεται αυτό.

   

  Ο Δήμος Ιωαννιτών εκτός από τα δικά του 40 ιατρεία εξυπηρετεί και άλλα 30 αγροτικά ιατρεία των Δήμων Δωδώνης, Ζίτσας και Ζαγορίου μέσα από άριστη συνεργασία.

   

   Σχόλιο:

  Όλα τα ανωτέρω αποτελούν μία κεντρική υποδομή για πάνω σε υψηλού επιπέδου υποδομές και δομές για τις οποίες πρέπει να προβλεφθεί η αξιόπιστη τεχνοοικονομική συνέχεια και επιστημονική λειτουργικότητα, ειδικά όταν πάνω σε αυτό το πράγμα εργάζονται 3000 χρήστες. Κανένας υποψήφιος δεν γνωρίζει τις υποδομές και τις υπηρεσίες που κατέχει και παρέχει ο Δήμος καθώς και τι χρειάζεται για την συνέχεια και την ενοποίηση με άλλους φορείς της πόλης. Είναι επίσης απορίας άξιον ότι κανένας σχεδόν υποψήφιος δεν γνωρίζει τις παροχές της πολιτείας και του Δήμου προς του δημότες και πάρα πολλοί υποψήφιοι προτείνουν και ξαναπροτείνουν τεχνολογικές λύσεις τις οποίες ο Δήμος και η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου ήδη διαθέτει.

   


   

   

   
   
          αριθμός επισκεπτών