•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 27.12.2012     

   

      

                                                                                                 

  Σε νέες βάσεις η διαχείριση των απορριμμάτων

  Σε νέα βάση μπαίνει η διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών μετά την ένταξη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πρώτης ολοκληρωμένης πρότασης με προϋπολογισμό 3.052.860 ευρώ.

  «Με την υλοποίησή της κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, να καλύψουμε κενά και να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο», επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.

  Με την εφαρμογή του προγράμματος, όπως τόνισε ο κ. Μπέγκας, θα καταστεί εφικτή η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε ολόκληρο το Δήμο, η εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, η ενίσχυση και η αναβάθμιση του στόλου οχημάτων αποκομιδής, η καλύτερη οργάνωση και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος αποκομιδής και συλλογής απορριμμάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος.

  Η πρόταση του Δήμου περιλαμβάνει δύο υποέργα:

  Υποέργο1: «Προμήθεια οχημάτων»

  1. Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 16m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσσας, τεμάχια 3

  2. Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 4m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, τεμάχιο 1

  3. Απορριμματοφόρο  όχημα χωρητικότητας 16m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, , τεμάχια 4

  4. Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 22m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου,  τεμάχια 2

  5. Φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 3,5tn κατάλληλου για φόρτωση και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων που δεν μπαίνουν στους συμβατικούς κάδους,  τεμάχιο 1.

  Υποέργο 2: «Προμήθεια απορριμματοδεκτών»

  1. Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 1300lt,  τεμάχια 400

  2. Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 1100 lt, τεμάχια 400

  3. Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών, χωρητικότητας 1100lt τεμάχια 1500

  4. Ανοικτά μεταλλικά containers απορριμμάτων (τύπου σκάφης – skip) για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κ.μ. τεμάχια 10

  5. Κλειστά μεταλλικά containers με συμπιεστή, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κ.μ. τεμάχια 5

  6. Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, πλαστικοί, χωρητικότητας τουλάχιστον  300lt, τεμάχια 400

  7. Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, πλαστικοί, χωρητικότητας τουλάχιστον 500lt, τεμάχια 400 σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

   

  Στις αρχές του νέου έτους, ξεκινά η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης, προϊόν της συνεργασίας του Δήμου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

  Στην πρώτη φάση, ιδιαίτερο βάρος θα πέσει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με δράσεις που θα αναπτυχθούν στα σχολεία του Δήμου αλλά και με τη διανομή υλικού στα νοικοκυριά.

  Στη συνέχεια θα γίνει σε επιλεγμένα σημεία της πόλης η εγκατάσταση τριακοσίων κάδων ενώ ο Δήμος θα ενισχυθεί με ένα απορριμματοφόρο για την συλλογή και την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών.

  Τέλος να σημειωθεί ότι ξεκινά οργανωμένη προσπάθεια για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων καθώς το μέρος που αφορά τα οικιακά καλύπτεται από την πρόταση που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ, ενώ το μέρος που αφορά στα καταστήματα εστίασης καλύπτεται από ανάλογη πρόταση που έχει υποβάλλει ο Δήμος για ένταξη στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας- Αλβανίας.

     

   
          αριθμός επισκεπτών